Continue reading מזהות לאקטיביזם

מזהות לאקטיביזם

מערך סדנאות – מזהות לאקטיביזם. מפגש ראשון – שייכות וזהות מטרות היכרות עם סדאקה. תיאום ציפיות. שימת דגש על זהות המשתתפות/ים, כמו גם בזהות הקולקטיבית למיטב הבנת המשתתפות. הגדרת מעגלי השייכות האישיים של כל משתתפ/ת. מהלך הסדנא – 90 דק’ זמן מתודה עזרים הערות 15 דק’ סבב שמות + משמעות / מקור השם – סבוב…

Read more מזהות לאקטיביזם 0 Comment on מזהות לאקטיביזם
Continue reading סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק ב’

סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק ב’

  היכרות פוליטית – חלק ב’ (90 דק’): המאבקים שלי מטרת הסדנה- להעמיק את הקשר של חברי הקבוצה על ידי הכירות עם ההשקפה והעשייה הפוליטית חברתית של כל אחד ואחת. עזרים: דפים ריקים, טושים, צבעים, עפרונות ועטים, גיזרי עיתון, וכו’. עבודה אישית (30 דק’) – הכנת מגזין אישי קטן שיוצג אח”כ לכולן. כל אחת מתבקשת…

Read more סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק ב’ 0 Comment on סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק ב’
Continue reading סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק א’

סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק א’

היכרות אישית-פוליטית – חלק א’ (90 דק’): מי אני מטרת הסדנה- להעמיק את ההיכרות של חברי הקבוצה   משחק פתיחה (20 דק’) – להסתדר לפי: גובה, מידת נעליים, תאריך לידה, כמה אנשים במשפחה. בינגו היכרות- מצורף נספח   סדנת היכרות דרך השם שלי (70 דק’) כל אחת מתבקשת לספר על השם הפרטי ושם המשפחה שלה:…

Read more סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק א’ 0 Comment on סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק א’
Continue reading סדנת הקשבה// ورشات اصغاء

סדנת הקשבה// ورشات اصغاء

الاهداف: خلق وبناء انصات بين مشتركي\ات المجموعة, معالجة تجارب قمع مر بها المشتركون\ات
تصنيف الورشة: تجريبي, اصغاء, احادي القومية
מטרות: בניית הקשבה בין משתתפי הקבוצה.
עיסוק בחוויות של דיכוי שחוו המשתתפים.
סיווג סדנה: חוויתי, הקשבה, חד לאומי,

Read more סדנת הקשבה// ورشات اصغاء 0 Comment on סדנת הקשבה// ورشات اصغاء
Continue reading היכרות חד לאומית// تعارف احادي القومية

היכרות חד לאומית// تعارف احادي القومية

أهداف: خلق حيز يستطيع من خلاله المشتركون التعرف الواحد على الاخر, خلق اطار امن لنقاش ومعالجة المخاوف, التوقعات والدوافع الخ… بدءا من المحور الاجتماعي الداخلي الفلسطيني\ اليهودي ومن ثمة من المحور ثنائي القومية كتحضير للقاء المجموعة الاخر, تعريف المشتركين باطار عمل المجموعة السنوي.

מטרות: ליצור מרחב המאפשר למשתתפים בקבוצה החד לאומית להכיר אחד את השני; ליצור מסגרת בטוחה לעסוק בחששות, ציפיות, מוטיבציות וכו’ תחילה ברמה הפנים חברתית פלסטינית ושנית ברמה הדו- לאומית לקראת המפגש עם המשתתפים היהודים; היכרות של הצעירים עם מסגרת העבודה של הקבוצה

סיווג סדנה: חוויתי, חד לאומי,

تصنيف الورشة: تجريبي, احادي القومية

Read more היכרות חד לאומית// تعارف احادي القومية 0 Comment on היכרות חד לאומית// تعارف احادي القومية
Continue reading משחקים

משחקים

רשימת משחקים א) משחקי שמות: * (1) מצטבר:  השמות נאמרים בסבב, כאשר כל חניך אומר את שמו יחד עם כל השמות שנאמרו לפניו. משחק זה יעיל מאד לסיוע זכירת השמות וביטויים הנכון. גיוונים: כל אחד אומר את שמו בצליל מיוחד או מוסיף לשמו מחיאת כף ספציפית, שריקה וכו’. כמו כן ניתן להוסיף את נושא השפה:…

Read more משחקים 0 Comment on משחקים
Continue reading מיפוי המרחב המשותף (2)// تشخيص الحيز المشترك

מיפוי המרחב המשותף (2)// تشخيص الحيز المشترك

الاهداف: نقاش الحيز المشترك مثال: الجامعات او المدن المختلطة التي يحيا فيها المشتركون\ات حيث الهدف محاولة طرح فهم اكثر عمقا للتجارب المختلفة للمجموعات المختلفة التي تتشارك الحيز المشترك. يعتمد الشرح على المحاور التالية : علاقات الاغلبية – الاقلية, مشاعر الملكية للمكان والحيز, التمثيل في الحيز. تربويا فهم التجارب المختلفة تشكل قاعدة من خلالها ينجح المشتركين من فهم الواحد الاخر وفهم السياق الاجتماعي- السياسي الذي يتواجدون فيه.

تصنيف الورشة: تجريبي, فن, احادي القومية, ثنائي القومية

מטרות: לדון במרחבים המשותפים, קרי קמפוסים או ערים מעורבות, שהמשתתפים חולקים במטרה להציע להם הבנה מעמיקה יותר של החוויות השונות של כל קבוצה במרחבים הנ”ל, בהתבסס על יחסי רוב-מיעוט, תחושות של בעלות, ייצוג וכו’, וכבסיס להעצים את היכולות שלהם להבין אחד את השני ואת הקונטקסט בו הם נמצאים.

סיווג סדנה: חוויתי, אמנות, חד לאומי, דו לאומי,

Read more מיפוי המרחב המשותף (2)// تشخيص الحيز المشترك 0 Comment on מיפוי המרחב המשותף (2)// تشخيص الحيز المشترك
Continue reading (1) מיפוי המרחב משותף (1)// ساعة ونصف

(1) מיפוי המרחב משותף (1)// ساعة ونصف

الاهداف:
اثارة نقاش حول الحيز المشترك مثال الجامعات او المدن المختلطة التي يحيا فيها المشتركون\ات حيث الهدف محاولة طرح فهم اكثر عمقا للتجارب المختلفة للمجموعات المختلفة في الحيز المشترك. يعتمد الشرح على مفهوم علاقات الاغلبية – الاقلية, مشاعر الملكية للمكان والحيز العام, التمثيل في الحيز. تربويا فهم التجارب المختلفة تشكل قاعدة من خلالها ينجح المشتركين من فهم الواحد الاخر وفهم السياق الاجتماعي- السياسي الذي يتواجدون فيه.
تصنيف الورشة: تجريبي ,فن, احادي القومية, ثنائي القومية

מטרות: לדון במרחבים המשותפים, קרי קמפוסים או ערים מעורבות, שהמשתתפים חולקים במטרה להציע להם הבנה מעמיקה יותר של החוויות השונות של כל קבוצה במרחבים הנ”ל, בהתבסס על יחסי רוב-מיעוט, תחושות של בעלות, ייצוג וכו’, וכבסיס להעצים את היכולות שלהם להבין אחד את השני ואת הקונטקסט בו הם נמצאים.

סיווג סדנה: חוויתי, אמנות, חד לאומי, דו לאומי,

Read more (1) מיפוי המרחב משותף (1)// ساعة ونصف 0 Comment on (1) מיפוי המרחב משותף (1)// ساعة ونصف
Continue reading היכרות אישית מעמיקה// تعارف شخصي عميق بين المشتركين

היכרות אישית מעמיקה// تعارف شخصي عميق بين المشتركين

الاهداف: تعميق التعارف بين المشتركين\ات بالتزامن مع امكانية قَص قصص المشتركين\ات الوحد\ة قصة الاخر\ى. محور الورشة هو تفسيرات التي يعطيها المشتركون\ات للقصص, فهم قصة الاخر التضامن مع هذه القصة.

تصنيف الورشة :تجريبي, قصص شخصية, احادي القومية, ثنائي القومية

מטרות: להעמיק את ההיכרות בין המשתתפים, תוך כדי עיסוק באפשרות לספר סיפור של מישהו אחר ושאחר יספר את סיפורך. באופן זה שמים בסדנה זו דגש על פרשנות, הבנה ואמפתיה.
סיווג סדנה: חוויתי, סיפורים אישיים, חד לאומי, דו לאומי,

Read more היכרות אישית מעמיקה// تعارف شخصي عميق بين المشتركين 0 Comment on היכרות אישית מעמיקה// تعارف شخصي عميق بين المشتركين
Continue reading היכרות ובניית קבוצה// تعارف وبناء مجموعة

היכרות ובניית קבוצה// تعارف وبناء مجموعة

الموضوع : تعارف وبناء مجموعة
الاهداف: بدء العمل مع المجموعة وتعارف اولي بين المشتركين
تصنيف: تجريبي, العاب , احادي القومية,ثنائي القومية

פתיחה של העבודה עם הקבוצה והיכרות ראשונית בין המשתתפים
סיווג סדנה: חוויתי, משחק, חד לאומי, דו לאומי,

Read more היכרות ובניית קבוצה// تعارف وبناء مجموعة 0 Comment on היכרות ובניית קבוצה// تعارف وبناء مجموعة