Continue reading מאמרים ודוחות בנושא קונפליקטים

מאמרים ודוחות בנושא קונפליקטים

 סקירה היסטורית של קבוצות דיאלוג המודל הקלאסי ממודל של פתרון קונפלקטים למודל של פיוס-נדים רוחאנה תיאוריות – הנחיית קבוצות קונפליקט  עזמי בשארה הבניית זהותנו הלאומית הדרך לשמירה על קיומנו בעולם המודרני   דוח הגזענות 2013 בערבית קרקעות תכנון ואי-שוויון חלוקת המרחב בין ערבים ליהודים لماذا نرفض الفصل بين النضال “الاجتماعي” والنضال “السياسي”// למה אנחנו מסרבות לנתק…

Read more מאמרים ודוחות בנושא קונפליקטים 0 Comment on מאמרים ודוחות בנושא קונפליקטים
Continue reading מאמרים בנושא חינוך ביקורתי

מאמרים בנושא חינוך ביקורתי

אבו עסבה ח’אלד-  החינוך הערבי בישראל דילמות של מיעוט לאומי גליה זלמנסון-לוי הוראת ספר יהושע והכיבוש הכיתה כמיקרוקוסמוס – התמודדויות עם התנהגויות ואמירות גזעניות בתוך הכיתה– מרסלו וקסלר הם ‘פריקים’ ואנחנו ‘ערסים’ שלילתם של אתניות ומעמד בתפיסת תהליכי הסללה בבתי ספר בישראל חינוך- גל לוי המבחן הפסיכומטרי חברה שיוויונית בישראל מהי גזענות- שנהב מבוא תיאורטי:…

Read more מאמרים בנושא חינוך ביקורתי 0 Comment on מאמרים בנושא חינוך ביקורתי
Continue reading מאמרים בנושא חינוך פמניסטי

מאמרים בנושא חינוך פמניסטי

אי שוויון בחינוך – פתיחה דפנה גולן עגנון אני רוצה הפסקת אש בת עשרים וארבע שעות שבמהלכה לא יהיה אונס- אנדריאה דוורקין  דוח כנסת על אלימות נגש נשים חגית גור – חינוך ומליטריזם חוברת-חינוך-בערבית מדוע נשים עוסקות בזנות מסמך רקע-חינוך לשוויון מגדרי סמינר חינוך פמיניסטי – רולא חל’אילה قانون لمنع التحرش الجنسي יום המאבק הבינלאומי…

Read more מאמרים בנושא חינוך פמניסטי 0 Comment on מאמרים בנושא חינוך פמניסטי