Continue reading לינקים למקורות מידע נוספים

לינקים למקורות מידע נוספים

שיחה מקומית קדמה עדאלה عدالة مركز مساواة  מוסאוא الائتلاف لمناهضة العنصرية המטה למאבק בגזענות הקשת הדמוקרטית המזרחית זוכרות زوخروت (ذاكرات בצלם –מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים  بتسيلم –مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة העוקץ– במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד רופאים לזכויות אדם מרכז אדוה- מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל   مركز أدفا  …

Read more לינקים למקורות מידע נוספים 0 Comment on לינקים למקורות מידע נוספים