Continue reading סדנת גלובליזציה

סדנת גלובליזציה

מטרות: היכרות עם נושא הגלובליזציה על מורכבויותיו; קבוצות כוח שונות ויחסי הגומלין בינהן; הבננת האינטרסים השונים; בחינת מקרה בוחן

סיווג סדנה: חוויתי,סימולציה, משחק תפקידים, חד לאומי, דו לאומי

Read more סדנת גלובליזציה 0 Comment on סדנת גלובליזציה
Continue reading תפקידי נשים בחברה, עוולות, דיכוי ויחסי כוח

תפקידי נשים בחברה, עוולות, דיכוי ויחסי כוח

מטרות: היכרות מעמיקה בין המשתתפים; חשיפת המשתתפים לעצם קיום יום האישה, מתי ומדוע התחיל להתקיים; מעמד האישה כיום בחברה היהודית והפלסטינית; חשיבותו של מאבק נשי
סיווג סדנה: חווייתית, חד לאומי, דו לאומי,

Read more תפקידי נשים בחברה, עוולות, דיכוי ויחסי כוח 0 Comment on תפקידי נשים בחברה, עוולות, דיכוי ויחסי כוח
Continue reading פערים בחברה- אפליה ומנגנוני דיכוי // فروقات وفجوات في المجتمع- العنصرية واجهزة القمع

פערים בחברה- אפליה ומנגנוני דיכוי // فروقات وفجوات في المجتمع- العنصرية واجهزة القمع

الاهداف:
معالجة تجارب قمع مر بها المشتركون كأساس لتعميق التعارف, تتمحور الورشة بكشف الفروقات الاجتماعية المختلفة مع محاولة فحص العلاقات بينها وامكانيات وصولها للموارد الاجتماعية المختلفة, معالجة ونقاش قضايا اجتماعية داخلية تتعلق بالعنصرية وميزان القوى
تصنيف الورشة: تجريبي, معرفة, مسرح, احادي القومية, ثنائي القومية

מטרות: לעסוק בחוויות של דיכוי שהמשתתפים עברו כבסיס להיכרות מעמיקה ביניהם ; סדנה זו מבוססת על חשיפת פערים חברתיים בין קבוצות שונות בחברה, תוך ניסיון לבדוק קשרים ביניהם ונגישות למשאבים חברתיים; העלות סוגיות פנים חברתיות שקשורות לגזענות ויחסי כוח בין קבוצות

סיווג סדנה: חווייתית, ידע, תאטרון, חד לאומי, דו לאומי,

Read more פערים בחברה- אפליה ומנגנוני דיכוי // فروقات وفجوات في المجتمع- العنصرية واجهزة القمع 0 Comment on פערים בחברה- אפליה ומנגנוני דיכוי // فروقات وفجوات في المجتمع- العنصرية واجهزة القمع
Continue reading דעות קדומות וגזענות // اراء مسبقه

דעות קדומות וגזענות // اراء مسبقه

الاهداف: معالجة ونقاش الصراع.

تصنيف الورشة : تجريبية, احادي القومية فلسطيني , تحضير

الاهداف :
نقاش تجارب عنصرية داخل المجموعة
تصنيف الورشة: احادي القومية يهودي ,تجريبي

מטרות: לפתוח עם הקבוצה חוויות של גזענות
סיווג סדנה: חד לאומי יהודי, חוויתי

Read more דעות קדומות וגזענות // اراء مسبقه 0 Comment on דעות קדומות וגזענות // اراء مسبقه
Continue reading קבוצות בחברה/רוב-מיעוט- משחק המדבקות//مجموعات في المجتمع\ اغلبية- اقليه- لعبة اللاصقات

קבוצות בחברה/רוב-מיעוט- משחק המדבקות//مجموعات في المجتمع\ اغلبية- اقليه- لعبة اللاصقات

الاهداف: اعطاء مثال\ تطبيق فعلي بما يتعلق بتكوين المجموعات, علاقات اقلية- اغلبية, علاقات قوى داخل المجموعة
تصنيف الورشة: لعبة, احادي القومية, ثنائي القومية

מטרות: להדגים את הנושא של חלוקה והתגבשות לקבוצות, יחסי רוב-מיעוט, יחסי כוח לקבוצה.
סיווג סדנה: משחק, חד לאומי, דו לאומי,

Read more קבוצות בחברה/רוב-מיעוט- משחק המדבקות//مجموعات في المجتمع\ اغلبية- اقليه- لعبة اللاصقات 0 Comment on קבוצות בחברה/רוב-מיעוט- משחק המדבקות//مجموعات في المجتمع\ اغلبية- اقليه- لعبة اللاصقات
Continue reading קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

מטרות: התייחסות ישירה למצבם של אתיופים בישראל – היסטוריה של עלייה, גזענות שהם חווים כיום.
סיווג סדנה: ידע, חד לאומי, דו לאומי,

Read more קהילת יוצאי אתיופיה בישראל 0 Comment on קהילת יוצאי אתיופיה בישראל
Continue reading רצח העם ברואנדה/ הוטל רואנדה (סרט)

רצח העם ברואנדה/ הוטל רואנדה (סרט)

רצח העם ברואנדה (פרק 3 מתוך עבודת סמינר שכתבה עדי מעוז, 2009) ב- 1994 נרצחו ברואנדה מיליון בני אדם, במה שהוגדר על ידי הקהילה הבינ”ל, לאחר מעשה, כרצח עם. “במהלך מאה הימים לאחר רציחתו של נשיא רואנדה-בורונדי בשישי באפריל 1994, קרוב למיליון בני אדם, רובם משבט הטוטסי, נטבחו ברואנדה.”[1]  אוכלוסיית רואנדה הורכבה באותו זמן, משלוש…

Read more רצח העם ברואנדה/ הוטל רואנדה (סרט) 0 Comment on רצח העם ברואנדה/ הוטל רואנדה (סרט)
Continue reading בחינת יחסי כוח- דרך תאטרון דימויים// معالجة فحص علاقات القوى عن طريق استعمال المسرح.

בחינת יחסי כוח- דרך תאטרון דימויים// معالجة فحص علاقات القوى عن طريق استعمال المسرح.

الاهداف : خلق فهم واصغاء لتجارب المشتركين بكل ما يتعلق بميزان القوى, مجموعات الخ. نقاش وفحص تبعات استعمال القوة, عندما يمارسها المشتركون وعندما تُمارس عليهم.

تصنيف الورشة: مسرح, تجريبي, اادي القومية, ثنائي القومية

מטרות: לקדם הבנה והקשבה ביחס לחויותיהם של המשתתפים ביחס ליחסי כוח, קבוצות וכיו”ב; לבחון את הקשר בין ‘כוח’ – כאשר הוא מכוון אליך וכאשר אתה מכוון אותה לאחרים

סיווג סדנה: תאטרון, חווייתית, חד לאומי, דו לאומי,

Read more בחינת יחסי כוח- דרך תאטרון דימויים// معالجة فحص علاقات القوى عن طريق استعمال المسرح. 0 Comment on בחינת יחסי כוח- דרך תאטרון דימויים// معالجة فحص علاقات القوى عن طريق استعمال المسرح.