Posted on

פעילות ספרי ילדים- מנגנונים מעצבי תודעה- الانظمة الاجتماعية المؤثرة على بلورة الوعي

פעילות ספרי ילדים- מנגנונים מעצבי תודעה מבוא- الانظمة الاجتماعية المؤثرة على بلورة الوعي

 

מטרות הסדנה:

  • חשיפת המנגנונים בספרי ילדים
  • תרגול קריאה ביקורתית בטקסטים שנראים “טבעיים”

 

פותחים עם פסקה בנוגע למנגנוים מעצבי תודעה מהחוברת-

 

  1. ״גורמים שונים משפיעים על עיצוב זהותם ותודעתם הפוליטית של בני הנוער

היהודים והפלסטינים אזרחי ישראל. חינוך ככלל ובעיקר מערכות החינוך הינם

מהמנגנונים העוצמתיים ביותר להבניית תפיסות חברתיות. תהליכים של למידה

והתחנכות מושפעים באופן ישיר מהמנגנונים החברתיים, מערכת החינוך,

התקשורת ההמונית, התכנים במרחב הציבורי וכיוצ”ב, בהם שולטות ואותם

מעצבות הקבוצות הדומיננטיות בכל חברה״ (מתוך החוברת)

“هنالك عوامل كثيرة تؤثر على بلورة الهوية والوعي السياسي لدى الشبيبة الفلسطينية واليهودية في اسرائيل.ان التربية بشكل عام, واجهزة التعليم بشكل خاص, هي الانظمة الاقوى في بناء المفاهيم الاجتماعية. لمجرى التعلم والتربية علاقة مباشرة مع الأنظمة الاجتماعية التي تؤسسها المجموعات المسيطرة بكل مجتمع ”

 

שואלים: מה הקשר בין הפסקה לבין ספרי ילדים?

באילו אופנים ספרי ילדים עשויים לעצב תודעה?

אילו ספרים אתם זוכרים מהילדות שלכם?

 

  1. קריאה משותפת בספר “הפיל שרצה להיות הכי”

https://docs.google.com/file/d/0B8036-4IDv2SLXBGblpkVzZJc1E/edit

(הלינק הוא לא בדיוק כמו הספר, עדיף להקריא מהספר המקורי)

מבקשים מאחד המשתתפים להקריא ומהשאר לכתוב להם נקודות שנראות להן מעניינות. –

 

  • מפזרים את דפי הספר בתוך המעגל. מבקשים לעשות קריאה נוספת כקבוצה. על הקריאה להיות ביקורתית.

אפשר להתחיל את הדיון בקבוצות קטנות ואז לשתף במליאה) )

 

  • מה היחסים בין הפיל לסביבה שלו?

 

  • מה תפקיד הציפור?

 

  • מה המסקנה שמחלץ ילד שמקריאים לו את הסיפור?

 

  • באיזו אופן (מנגנון) מתפקד העדר?

 

  • מה המסר של הספר ביחס לשונותו של הפיל?

 

סיכום:

ספרים מהסוג הזה נראים לנו לרוב “טבעיים” בלתי מזיקים ונחמדים. האמת היא שכל טקסט נכתב כדי להעביר מסר, על אחת כמה וכמה טקסטים שמקריאים לילדים. סיפורי ילדים הם מנגנונים “סמויים” שלפעמים צריך לחצוב בהם ממש כדי להבין איך הם משפיעים עלינו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *