Posted on

משמעות הדת בחיים שלי

סדנה: משמעות הדת בחיים שלי- באמצעות תמונות

מטרות הסדנה:

 1. המשתתפים יעסקו במקום של הדת בחיים שלהם ויבחנו את מידת הבחירה שיש להם בעניין
 2. המשתתפים יבחינו בין דת כחלק מהתרבות והחברה לבין דת כתפיסה ואמונה אישית

חומרי עזר

תמונות מצורפות לסדנה – בגודל בינוני/ גדול

משך הסדנה: שעה וחצי

 

מהלך הסדנה:

 1. המנחה פותחת את הסדנה ומציגה את הנושא: היום נעסוק במקום של הדת בחיים של כל אחד מאיתנו.
 2. המנחה מפזרת תמונות שונות [המציגות סיטואציות דתיות או חברתיות הקשורות לדת, אנשים ברגעי תפילה ואמונה, התמונות מצורפת כחומר עזר כאן] ומבקשת מהמשתתפים שיסתובבו בחדר ויבחרו תמונה אחת. 15 דקות
 3. בסבב שכולל את כל המשתתפים כל אחד אומר: למה בחר את התמונה הזו, מה היא מייצגת עבורו.
 4. דיון פתוח במליאה:
 • האם אני מרוצה מהמקום והמשמעות של הדת בחיים שלי?
 • האם אני מרגיש שזה נתון לבחירתי או שיש צפייה ממני בעניין?
 • האם הדת מגבילה אותי ואיך? במידה וכן מה ביכולתי לעשות כדי להשתחרר?

 

 

 

 

 

סדנה: הדת בחברה שלי – באמצעות תמונות

עדיף לעשות סדנה זו בסטינג חד לאומי. אם תיעשה בסטינג דו לאומי אז צריך עם קבוצה שמגובשת דיה ושעברה תהליך משמעותי כבר ביחד.

 

מטרות הסדנה:

 1. המשתתפים יבחנו את המעמד של הדת בחברה וכיצד היא משמשת לשימור יחסי כוח.
 2. המשתתפים ידונו באספקטים השליליים של הדת ובמקומות בחייהם שפגשו את זה.
 3. המשתתפים יבחינו בין דת כחלק מהתרבות והחברה לבין דת כתפיסה ואמונה אישית

 

משך הסדנה: שעה וחצי

 

מהלך הסדנה:

 1. המנחה מפזרת תמונות שונות [המציגות סיטואציות דתיות או חברתיות הקשורות לדת, אנשים ברגעי תפילה ואמונה, התמונות מצורפת כחומר עזר כאן] ומבקשת מהמשתתפים שיסתובבו בחדר ויבחרו תמונה אחת שמייצגת משהו שהם אוהבים בדת ומשהו שהם לא אוהבים. 15 דקות
 2. בסבב המשתתף הראשון מציג בקצרה את התמונה החיובית וממקם אותה על פלקט התערוכה החיובית ומציג את התמונה השלילית וממקם אותה על פלקט התערוכה השלילית. ההנחיה למשתתף השני היא להציג את שתי התמונות שלו ולמקם אותן ביחס לתמונות של הראשון. וכך הלאה כל משתתף ממקם את התמונות שלו ביחס לכל התמונות שכבר קיימות בתערוכה ומתייחס בדבריו גם לתמונות שלו אבל גם לדברים של קודמיו. תוך כדי הסבב מתחילות להיווצר שתי תערוכות והמנחה תנחה את המשתתפים לתת כותרת לשתי התערוכות. 45 דקות
 3. בסיום הסבב הקבוצה חייבת לתת כותרת לתערוכות. הדיון בחלק הבא יהיה על הפן השלילי המרכזי שעלה מדברי המשתתפים כך שכותרת התערוכה השלילית היא נושא הדיון. המנחה יכולה לעזור לקבוצה לתת כותרת – לדוגמה: כפייה דתית, אי שיוויון בין נשים לגברים, שליטה גברית, שלילת חופש/חירות אישית).
 4. דיון במליאה (או בקבוצות קטנות אם המליאה גדולה מדי) – שאלות ודגשים למנחה לדיון: 30 דקות
 • איך אני מרגיש את התופעה הזו בחיי? איך משפיעה עלי באופן אישי? האם שינתה בי או בהתנהגות שלי משהו?
 • למי תופעה זו מפריעה בחברה ולמי לא? אלה שזה לא מפריע להם, האם זה משרת אותם? האם מרוויחים מזה?
 • איך משפיעה תופעה זו על האמונה שלי? האם מרחיקה אותי או מקרבת אותי לדת?

 

חומרי עזר

תמונות מצורפות לסדנה – בגודל קטן/בינוני

שני פלקטים גדולים ליצירת תערוכה

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *