Posted on

מיניות בריאה ומגדר

סדנה על מיניות בריאה

משך הסדנה: שעה וחצי

עזרים: מד מבוכה, כרטיסיות עם סיטואציות.

( מיועד במיוחד למנחים או למדריכים של בני נוער. במידת הצורך אפשר לשנות חלקים בסדנה ולהתאים גם לקבוצות)

מהלך הסדנה:

חלק א’- מד מבוכה. 10 דק’.

להניח על הרצפה את מד המבוכה (1-30)להקריא את המשפטים הבאים ולבקש מהמשתתפים לעמוד ליד המספר שמייצג את המבוכה שלהם לגבי המשפט. כאשר 1 מייצג חוסר מבוכה ו30 מבוכה גדולה.

–        כמה מביך אותך לדבר על מין/סקס עם חברות/ חברים מאותו המין?

–        כמה מביך אותך לדבר על מין/סקס עם חברות/חברים מהמין השני?

–        כמה מביך אותך לדבר על מין/סקס עם משפחה וההורים?

–        כמה מביך אותך לדבר על מין/סקס עם בני נוער שאת/ה מדריכ/ה או מנחה?

 

חלק ב’- מגדר מיניות ומה שבניהם. 10 דק’

*המטרה של התרגיל היא ליישר קו בין המשתתפים לגבי ההגדרות האלו.

לכתוב על הלוח את המושגים הבאים ולבקש מהמשתתפים להגיד מה מרכיב כל אחד מהם:

מין (זכר-נקבה)

מגדר ( גבר, אישה, חסר מגדר, גם גבר וגם אישה, מגדר נזיל וכו’)

מיניות ( הטרוסקסואליות, הומוסקסואליות, דו מיני, א-מיני וכו’)

חלק ג’- סיטואציות. 60 דק’

מחלקים את המשתתפים ל-4 קבוצות. כל קבוצה מקבלת סיטואציה לדון עליה ולאחר מכן לשתף לכלל המשתתפים.

10 דק’- דיון בקבוצות

דיון עם כלל המשתתפים 40 דק'( 10 דק’ לכל קבוצה)

חלק ד’-  נהלי חובת דיווח וסיכום הסדנה. 10 דק’  

 

סיטואציות-  

במהלך סדנה על אלימות, עלה הנושא של אלימות מינית. בין היתר, דיברת עם הקבוצה על איך סקס יכול להיות גם דבר טוב ומהנה. ואז אחד הנערים אומר לך: “מה זה הדיבור הזה?!  בחורה לא מדברת ככה. זה לא מכבד אותך בתור אישה לדבר ככה.”

מאיפה לדעתכן/ם מגיעה התגובה שלו?

איך היית מתמודד/ת?

התלמידים נכנסים לכיתה נסערים ממשהו שקרה בבית ספר לפני. את/ה מנסה להעביר סדנה ומבינ/ה שהסיפור חזק יותר. לבסוף את שואל/ת, ואחת התלמידות מספרת: “תלמידה מהשכבה התלוננה על הטרדה מינית על תלמיד אחר, אבל כולם יודעים שהיא שרמוטה והיא ביקשה את זה…”

מה היית עושה בתור מנחה?

בסדנה על שוויון חברתי, אחת התלמידות מדברת על החלום שלה להיות אשת עסקים מצליחה. חבר שלה לכיתה עונה שחבל לה על הזמן כי יש דברים שלא קשורים לשוויון, מי יגדל את הילדים? טבעי שלכל אחד התפקיד שלו. התפקיד שלה הוא לדאוג לבית, כמו שהתפקיד של הגבר זה לפרנס.

איך אפשר לנהל דיון מעצים וביקורתי בו זמנית?

אחת המשתתפות בקבוצה מודה למשתתף אחר שעזר לה בהפסקה עם החומר הלימודי ואומרת לו שהיא מאוד מעריכה את זה ונותנת לו נשיקה על הלחי. לאחר מספר דקות, ליד החברים שלו, אומר המשתתף למשתתפת נראה לי שמגיע לי עוד נשיקה על העזרה שלי, היא עונה שהיא לא רוצה והוא אומר לה “מה את כבדה?!” ונותן לה נשיקה. החברים שלו מצחקקים והיא נשארת נבוכה.

איך היית מגיב/ה?

 

החוק למניעת הטרדה מינית:

החוק מגדיר הטרדה מינית ככל

התנהגות בעלת אופי מיני שיש בה

כדי לבזות ולהשפיל את הצד השני על

בסיס מיני או בשל העדפה מינית.

 

חובת דיווח:

  1. אם ילד אומר לך משהו או מדברים על מיניות או הטרדה ועולה שם של מבוגר- מורה או אחר.. חובה עליך לדווח והנערה צריכה לדעת את זה.
  2. חל איסור מוחלט לשכב עם נערה מתחת לגיל 14 גם אם בהסכמה ויש הגבלים שונים בין גיל 14-16 .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *