Posted on

סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק ב’

 

היכרות פוליטית – חלק ב’ (90 דק’): המאבקים שלי

מטרת הסדנה- להעמיק את הקשר של חברי הקבוצה על ידי הכירות עם ההשקפה והעשייה הפוליטית חברתית של כל אחד ואחת.

עזרים: דפים ריקים, טושים, צבעים, עפרונות ועטים, גיזרי עיתון, וכו’.

 1. עבודה אישית (30 דק’) – הכנת מגזין אישי קטן שיוצג אח”כ לכולן.
 • כל אחת מתבקשת להכין עמוד ובו
  • סיפור על חוויה שעיצבה את התודעה הפוליטית שלי
  • סיפור על מאבק שלקחתי בו חלק (אישי, קבוצתי). מה הצליח בו, מה לא…
  • סוגיה/נושא פוליטית שמעסיקה אותי, שאני מתמצאת בה + למה זה מעניין אותי
  • דמות מעניינת שהייתי רוצה שהצוות יכיר: לספר עליה, למה היא חשובה לי + ולהביא טקסט או תמונה או וידאו.  + תמונה / טקסט / וידאו
  • מה יהיה איתי בשנה הבאה, לאיזה מקום אני רוצה להתפתח מבחינה פוליטית

 

 1. מליאה (60 דק’)
 • כל אחת מציגה ב-5 דק’ את המגזין שלה.

 

 

מאבק שלקחתי בו חלק: אישי, קבוצתי, התארגנות סוגיה חברתית-פוליטית שמעסיקה אותי
מקרה / חוויה אישית שעיצבו את התודעה הפוליטית שלי מקורות השראה פוליטיים: ציטוט, אדם, תמונה, שיר, טקסט, וידאו

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *