Posted on

סדנת גיבוש והיכרות פוליטית חלק א’

היכרות אישית-פוליטית – חלק א’ (90 דק’): מי אני

מטרת הסדנה- להעמיק את ההיכרות של חברי הקבוצה

 

  1. משחק פתיחה (20 דק’) – להסתדר לפי: גובה, מידת נעליים, תאריך לידה, כמה אנשים במשפחה.
  2. בינגו היכרות- מצורף נספח

 

  1. סדנת היכרות דרך השם שלי (70 דק’)

כל אחת מתבקשת לספר על השם הפרטי ושם המשפחה שלה:

  • מה משמעות השמות?
  • מי נתנ/ה לי אותם? למה?
  • איך זה בשבילי להסתובב בעולם עם השם שלי? (מה הוא מאפשר לי? מה נחסם בפניי?)
  • איזה משמעויות יש לו מבחינה לאומית, אתנית, מגדרית, דתית, מעמדית וכו’?

 

במליאה, 7 דק’ כפול 10 משתתפות = 70 דק

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *