Posted on

משחק השוקולד- שוויון הזדמניות

מטרות: לפתוח עם הקבוצה את הנושא של אי שיוויון ונקודות פתיחה שונות

משך הסדנה: שעה וחצי

חומרי עזר: לוח משחק 1-50, קוביה, חפיסת שוקולד, כרטיסיות עם אוכלוסיות שונות

מהלך הסדנה

חלק ראשון: משחק 30 דק’

פורסים את לוח המשחק על הרצפה כאשר חפיסת השוקולד נמצאת בסוף הדרך. מבקשים מכל משתתפת לבחור שחקן אישי למשחק ( טבעת, פלאפון, בקבוק מים וכו’).

בלי הרבה הסברים מתחילים את המשחק כשהמנחות מחליטות איפה תהיה נקודת הפתיחה של כל אחד מהשחקנים, להציב את חלקם ממש בתחילת הלוח, 0-5 ואת השאר בנק’ פתיחה מתקדמת יותר 5-10. בשלב זה השחקנים שמתחילים בתחתית הלוח עלולים לשאול שאלות ולהגיד שזה לא פייר, המנחות מתבקשות לא להתייחס ופשוט להתחיל את המשחק. כל אחת בתורה זורקת את הקובייה ומתקדמת לפי המספר שיצא לה/לו, המנצחת מי שמגיעה ראשונה לחפיסת השוקולד בסוף הלוח. לזוכה בשוקולד יש את הזכות להחליט אם לאכול את השוקולד לבד או לחלוק עם השאר.

 

חלק שני: ניתוח משחק והקבלה לחיים 30 דק’

להיעזר בשאלות הבאות כדי להבין את התחושות שהיו במהלך המשחק-

  • איך הייתה התחושה להתחיל בנק’ פתיחה אחורית?
  • איך היה להתחיל בנק’ מתקדמת?
  • חשבת שיש לך סיכויים לנצח?
  • איך נק’ הפתיחה שלך השפיעה על המוטיבציה שלך במהלך המשחק?
  • להוסיף שאלות לפי מה שהתרחש במשחק, אמירות שנאמרו במהלך המשחק, אנשים שהתקדמו מאוד למרות נק’ הפתיחה וכו’.
  • האם אתן יכולות להקביל דברים שחוויתם במהלך המשחק לחיים האמתיים?
  • תנו דוגמאות לאי שוויון בחברה הישראלית
  • למה לדעתכם לאנשים מסויימים יש נק’ פתיחה יותר מתקדמת מאנשים אחרים? איך מצב כזה נוצר?

 

חלק שלישי: כרטיסיות, דיון+ סיכום. 30 דק’

להניח על הרצפה כרטיסיות עם אוכלוסיות שונות בארץ ולבקש מהקבוצה להחליט ביחד באיזה נק’ פתיחה ממקמים כל אחת מקבוצות תוך כדי דיון. ( לציין שכמובן אנחנו מדברים בהכללות גסות לצורך המשחק)

אשכנזים

מזרחים

ערבים נוצרים

ערבים מוסלמים

בדואים

דרוזים

דתיים

חרדים

חילונים

אתיופים

רוסים

להטבי”ם

בעלי מוגבלויות

להוסיף עוד במידה ורוצים

 

לסכם את המשחק ואת הדיון שעלה בעקבותיו.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *